0 / 5. 0

Tълкуване:

Идват ли познати на свиждане в съня ти, значи ти предстои да разбереш неприятни вести или желанията ти няма да се реализират.Отиваш ли на свиждане на някого, значи ще ти дойдат гости или ще се събираш у вас с приятели.ако отиваш на свиждане в съня си, чакай гости или приятелски събирания в дома ти. На тебе ако ти идват познати на свиждане, ще чуеш неприятни новини или желанията ти няма да се сбъднат.ако отиваш на свиждане в съня си, чакай гости или приятелски събирания в дома ти. на тебе ако ти идват познати на свиждане, ще чуеш неприятни новини или желанията ти няма да се сбъднат.

За късмет, сподели с приятел: