0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли в съня си свидетел, значи ще си благодарен на някой за това, че ти е съчувствал, помогнал и е бил милосърден към теб.Ако сънуваш, че си свидетел на престъпление, значи ще постъпиш неразумно или в свой ущърб, воден от благородни подбуди.Ако си свидетел насън, ще получиш уважението на хората.на престъпление че си, ако сънуваш, ще постъпиш глупаво или в свой ущърб, воден от благородни подбуди. Друг ако е свидетел, ще благодариш някому за проявено милосърдие, съчувствие или помощ. Ако сънуваш или разговаряте със свидетел за нещо — ще чуете добри новини; ако сте Вие — ще се забъркате в лъжлива история.на престъпление че си, ако сънуваш, ще постъпиш глупаво или в свой ущърб, воден от благородни подбуди. друг ако е свидетел, ще благодариш някому за проявено милосърдие, съчувствие или помощ.– Ако сънувате или разговаряте със свидетел за нещо — ще чуете добри новини; ако сте вие — ще се забъркате в лъжлива история

За късмет, сподели с приятел: