0 / 5. 0

Tълкуване:

Успееш ли да уловиш или видиш насън светулка, значи ще пожънеш успех в някоя наука или голямо щастие.Ако насън държите светулка в ръката си, време е да излезете от лошата ситуация, в която се намирате.Убиете ли светулка насън, ще ви налегнат големи грижи.ако видиш или успееш да уловиш насън, ще имаш голямо щастие или ще постигнеш успех в някоя наука. Ако сънуваш или държите в ръка светулка — време е да намерите изход от положението, в което се попаднали; ако я уловите — голямо щастие; ако я убиете — ще Ви налегнат големи грижи.ако видиш или успееш да уловиш насън, ще имаш голямо щастие или ще постигнеш успех в някоя наука.– разрешение на проблема

За късмет, сподели с приятел: