0 / 5. 0

Tълкуване:

Посещаваш ли или организираш насън сбирка, значи ще имаш възможност да показваш възможностите и уменията си.Семейна сбирка ако сънуваш, твой близък ще се нуждае от помощта ти.ако организираш или посещаваш в съня си, ще имаш възможност да демонстрираш знанията или способностите си.Сбирка ако организираш или посещаваш в съня си, ще имаш възможност да демонстрираш знанията или способностите си.

За късмет, сподели с приятел: