0 / 5. 0

Tълкуване:

Носиш ли насън ръкавици, ще се радваш на добро здравословно състояние.Сваляш ли насън ръкавиците си, ще се подчиниш някому.Ако видиш в съня си ръкавица, ще те обидят или предизвикат.Загубил ли си ръкавиците си насън, ще изгубиш сигурността или привилегиите си.видиш ли насън, ще те обидят или предизвикат. Ако носиш ръкавици, ще се радваш на здраве. Ако си загубил ръкавиците си, ще изгубиш сигурността или привилегиите си. Ако сваляш ръкавиците си, ще се подчиниш някому. Ако сънуваш или носите ръкавица — ще получите официално посещение; ако я загубите — това е предупреждение да внимавате; ако ги купувате — ще получите гости, на които можете да имате доверие; ако са бели — щастие, ако са черни — болест; ако са стари — ще сгрешите.видиш ли насън, ще те обидят или предизвикат. ако носиш ръкавици, ще се радваш на здраве. ако си загубил ръкавиците си, ще изгубиш сигурността или привилегиите си. ако сваляш ръкавиците си, ще се подчиниш някому.– Ако сънувате или носите ръкавица — ще имате официално посещение; ако я загубите — това е предупреждение да внимавате; ако ги купувате — ще имате гости, на които можете да имате доверие; ако са бели — щастие, ако са черни — болест; ако са стари — ще сгрешите

За късмет, сподели с приятел: