0 / 5. 0

Tълкуване:

Печелиш ли в съня си на рулетка, въздържай се от харчене на пари и от необмислени покупки.Играеш ли в съня си на рулетка, значи ще залагаш на карта шансовете и постиженията си.Играе ли някой на рулетка в съня ти, не се поддавай на изкушения и излишни рискове.Губиш ли в съня си на рулетка, очаква те късмет.ако насън играеш на рулетка, значи ще залагаш на карта шансовете и постиженията си. Ако губиш, очаква те късмет. Ако печелиш, въздържай се от харчене на пари и от необмислени покупки. Друг ако играе на рулетка, не се поддавай на изкушения и излишни рискове. Ако сънуваш или играете на рулетка — не трябва да играете на тази хазартна игра; ако печелите — възможно е да загубите скъп човек.ако насън играеш на рулетка, значи ще залагаш на карта шансовете и постиженията си. ако губиш, очаква те късмет. ако печелиш, въздържай се от харчене на пари и от необмислени покупки. друг ако играе на рулетка, не се поддавай на изкушения и излишни рискове.– Ако сънувате или играете на рулетка — не трябва да играете на тази хазартна игра; ако печелите — ще загубите скъп човек

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

За късмет, сподели с приятел: