0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли в съня си приток на река, значи ще имаш много нови възможности на работното място, но също и нови рискове и задължения.на река в съня е знак за допълнителни възможности, за много нови перспективи в работата, но също и за нови отговорности и рискове.на река в съня е знак за допълнителни възможности, за много нови перспективи в работата, но също и за нови отговорности и рискове.

За късмет, сподели с приятел: