0 / 5. 0

Tълкуване:

Взема ли някой приспивателно насън, значи, че някой роднина ще има нужда от защитата и грижите ти.Вземаш ли в съня си приспивателно, значи има голяма опасност да се разболееш за дълго време.че вземаш, ако сънуваш, съществува сериозна опасност да се разболееш или да изпаднеш в трайно здравословно неразположение. Друг ако взема приспивателно, някой роднина ще се нуждае от грижите и защитата ти.че вземаш, ако сънуваш, съществува сериозна опасност да се разболееш или да изпаднеш в трайно здравословно неразположение. Друг ако взема приспивателно, някой роднина ще се нуждае от грижите и защитата ти.

За късмет, сподели с приятел: