0 / 5. 0

Tълкуване:

Удовлетворяваш ли в съня си претенциите на някой, значи не очаквай да бъдеш възнаграден за добрините ти или да получиш благодарност.Изслушваш ли или поставяш насън претенции, значи че в реалността ще изпуснеш някаква възможност, ще изгубиш късмета си.Друг ако има претенции в съня ти, ще ти вдигнат скандал.ако насън поставяш или изслушваш претенции, наяве ще изтървеш някакъв шанс, ще изгубиш късмета си. Ако удовлетворяваш нечии претенции, не чакай благодарност или отплата за добрините си. Ако сънуваш, че имате някаква претенция — престанете с Вашите капризи; ако е друг — ще получите скандал.ако насън поставяш или изслушваш претенции, наяве ще изтървеш някакъв шанс, ще изгубиш късмета си. Ако удовлетворяваш нечии претенции, не чакай благодарност или отплата за добрините си.– Ако сънувате, че имате някаква претенция — престанете с вашите капризи; ако е друг — ще имате скандал– Ако сънувате, че имате някаква претенция — престанете с вашите капризи; ако е друг — ще имате скандал

За късмет, сподели с приятел: