0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли насън пресъхнала река, значи няма да осъществиш намеренията и плановете си.Сънуваш ли пресъхнал извор или чешма, значи ти предстои да изгубиш щастието в семейството си.Ако сънуваш пресъхнал кладенец, значи ти предстои да загубиш благодетел или пари.кладенец видиш ли насън, ще загубиш пари или благодетел. Пресъхнала чешма или извор означават изгубено семейно щастие, а пресъхнала рекакладенец видиш ли насън, ще загубиш пари или благодетел. Пресъхнала чешма или извор означават изгубено семейно щастие, а пресъхнала река – неосъществени планове или нереализирани желания.

За късмет, сподели с приятел: