0 / 5. 0

Tълкуване:

Имаш ли в съня си помощник, бъди внимателен и не се предоверявай.Сънуваш ли, че си помощник на някой, ще се чувстваш пренебрегнат или недооценен.Молят ли те за помощ в съня ти, ще изпаднеш в нужда.Викаш ли за помощ насън, значи проблемите ти трябва да бъдат решавани в най-тесен кръг.Оказваш ли помощ на някой с съня си, щастие те очаква.Ако някой помага на теб, ще постигнеш целите си, с каквото се захванеш, ще го постигнеш.Ако сънуваш, че помагате на някого за нещо — успех и слава ще доживеете; ако я приемате — каквото и да предприемете, ще Ви се удаде.Ако насън викаш за помощ, значи проблемите ти трябва да бъдат решавани в най-тесен кръг. Ако тебе те молят за помощ, ще изпаднеш в нужда. Ако имаш помощник, бъди внимателен и не се предоверявай. Ти ако си нечий помощник, ще се чувстваш пренебрегнат или недооценен.– Ако сънувате, че помагате на някого за нещо — успех и слава ще доживеете; ако я приемате — каквото и да предприемете, ще ви се удаде– Ако сънувате, че помагате на някого за нещо — успех и слава ще доживеете; ако я приемате — каквото и да предприемете, ще ви се удаде

За късмет, сподели с приятел: