0 / 5. 0

Tълкуване:

Сънуваш ли влажно, тъмно и студено подземие, значи има вероятност да преживееш щети или да загубиш големи придобивки и важни позиции.Сънуваш ли, че си в подземие, значи ще искат да попречат на делата ти.Строиш ли подземие насън, проблеми ще имаш.Паднеш ли в подземие насън, ще научиш нещо ново за твой познат.Живееш ли в подземие насън, някаква победа ще имаш.ако сънуваш или си в него, ще се опитат да възпрепятстват работата ти. Ако е тъмно, влажно и студено, може да претърпиш щети или да загубиш важни позиции и съществени придобивки. Ако сънуваш или сте в подземие — скорошна смърт; ако го строите — ще получите проблеми; ако паднете в него — ще получите нова вест за ваш познат; ако е разрушено — грижи; ако живеете в него — победа.ако сънуваш или си в него, ще се опитат да възпрепятстват работата ти. Ако е тъмно, влажно и студено, може да претърпиш щети или да загубиш важни позиции и съществени придобивки.– Ако сънувате или сте в подземие — скорошна смърт; ако го строите — ще имате проблеми; ако паднете в него — ще получите нова вест за ваш познат; ако е разрушено — грижи; ако живеете в него — победа– Ако сънувате или сте в подземие — скорошна смърт; ако го строите — ще имате проблеми; ако паднете в него — ще получите нова вест за ваш познат; ако е разрушено — грижи; ако живеете в него — победа

За късмет, сподели с приятел: