0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли в съня си нестабилна, рушаща се или клатушкаща се платформа насън, значи, че най – вероятно ще имаш нужда от парична помощ или сериозна подкрепа.Сънуваш ли, че си на издигната платформа, значи социалният ти статус ще се повиши.ако сънуваш, че си на издигната платформа, очаквай повишение на социалния ти статус. Но ако платформата е нестабилна, клатушка се или се руши, вероятно ще се нуждаеш от сериозно застъпничество и дори от финансова помощ. Ако сънуваш, че се качвате на някаква платформа — ще получите голям успех; ако слизате от нея — заплашва Ви провал.ако сънуваш, че си на издигната платформа, очаквай повишение на социалния ти статус. Но ако платформата е нестабилна, клатушка се или се руши, вероятно ще се нуждаеш от сериозно застъпничество и дори от финансова помощ.– Ако сънувате, че се качвате на някаква платформа — ще имате голям успех; ако слизате от нея — заплашва ви провал– Ако сънувате, че се качвате на някаква платформа — ще имате голям успех; ако слизате от нея — заплашва ви провал

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

За късмет, сподели с приятел: