0 / 5. 0

Tълкуване:

Луташ ли се насън в пещера, значи ти предстоят съмнения.Сънуваш ли се като пещерен човек, значи ще имаш промени в семейното положение.Видиш ли пещера в съня си, значи ти предстои да увеличиш богатството си.Излезеш ли или влезеш в пещера в съня си, значи ще промениш вижданията си.Видиш ли насън влажна, тъмна или студена пещера, значи ти предстои да се озовеш в неподходяща обстановка или компания.Сънуваш ли, че си в пещера, значи ще имаш спънки и затруднения на работното си място.Ако видиш насън животно да излиза от пещера, на добро е.Ако сте жена и ви се присъни пещера, скоро е възможно да забременеете.Ако сте бизнесмен и ви се присъни пещера, скоро ще заложите на нещо, което може да ви доведе до загуба.Присъни ли ви се много светла пещера, ще имате проблеми с някаква жена.сънуваш ли, ще успееш да натрупаш богатство. Ако си в нея, ще срещнеш трудности и пречки в работата си. Ако се луташ в пещера, ще се съмняваш. Тъмна, влажна и студена пещера показва, че ще попаднеш в неблагоприятна компания или обстановка. Ако насън влезеш в пещера или излезеш от нея, ще промениш възгледите си. Ако сънуваш, че си пещерен човек, чакат те промени в семейното положение. Ако сънуваш пещера — пътуването насън в пещера е покана за изследване на нашето подсъзнание, на скритите ни мисли. В дъното на пещерата често се появява едно младо момиче, един извор, един скъпоценен камък, един пламък. Това олицетворява светлината, която ни очаква, след като изследваме дълбините на душата си; ако се намирате в пещера — ще се опитате да се скриете от хората, защото не сте успели да запазите някаква тайна; ако видите, че животно влиза вътре в нея — не се страхувайте, продължавайте започнатата работа; ако е много светла — ще си имате проблеми с жена.сънуваш ли, ще успееш да натрупаш богатство. ако си в нея, ще срещнеш трудности и пречки в работата си. ако се луташ в пещера, ще се съмняваш. тъмна, влажна и студена пещера показва, че ще попаднеш в неблагоприятна компания или обстановка. ако насън влезеш в пещера или излезеш от нея, ще промениш възгледите си. ако сънуваш, че си пещерен човек, чакат те промени в семейното положение.Сънуването на пещера означава,че вие сте потаен човек и имате нужда някой да ви разгадае.– Ако сънувате пещера — пътуването насън в пещера е покана за изследване на нашето подсъзнание, на скритите ни мисли. В дъното на пещерата често се появява едно младо момиче, един извор, един скъпоценен камък, един пламък. Това олицетворява светлината, която ни очаква, след като изследваме дълбините на душата си; ако се намирате в пещера — ще се опитате да се скриете от хората, защото не сте успели да запазите някаква тайна; ако видите, че животно влиза вътре в нея — не се страхувайте, продължавайте започнатата работа; ако е много светла — ще си имате проблеми с жена– Ако сънувате пещера — пътуването насън в пещера е покана за изследване на нашето подсъзнание, на скритите ни мисли. В дъното на пещерата често се появява едно младо момиче, един извор, един скъпоценен камък, един пламък. Това олицетворява светлината, която ни очаква, след като изследваме дълбините на душата си; ако се намирате в пещера — ще се опитате да се скриете от хората, защото не сте успели да запазите някаква тайна; ако видите, че животно влиза вътре в нея — не се страхувайте, продължавайте започнатата работа; ако е много светла — ще си имате проблеми с жена

За късмет, сподели с приятел: