0 / 5. 0

Tълкуване:

Хващаш ли в съня си животно за опашка, значи ще правиш грешна стъпка, ще си докараш неприятности.Чакаш ли в съня си ред на опашка, значи някой ще се възползва от труда ти.Имаш ли опашка насън, не трябва да вярваш на това, което ти казват.Видиш ли в съня си животно с много дълга опашка, значи ще имаш разправии с околните.Сънуваш ли някой с опашка, значи ще се стремиш да надхитриш или измамиш някой.Опашка на кон ако видиш насън, спор; ако е на кучекараница с приятели; ако е на маймунапари ще получиш; ако е на лисица – лъжа.Държиш ли опашка в ръка насън, надежда ще имаш.че имаш, ако сънуваш, ще чуеш лъжа, не вярвай на това, което ти казват. Ако другиго видиш с опашка, ще се опиташ да измамиш или да надхитриш някого. Ако насън хващаш някое животно за опашката, навличаш си беди, правиш погрешен ход. Ако видиш животно с много дълга опашка, ще имаш дълги разправии и разноречия с околните. Ако чакаш ред на опашка, значи друг ще се възползва от твоя труд. Ако сънуваш отрязана опашка на кон — спор; ако е на маймуна — ще получите пари; ако е на куческандал с приятели; ако е на лисица — лъжа; ако я държите в ръката си — надежда; ако Вие сте с опашка — голямо нещастие.че имаш, ако сънуваш, ще чуеш лъжа, не вярвай на това, което ти казват. Aко другиго видиш с опашка, ще се опиташ да измамиш или да надхитриш някого. Aко насън хващаш някое животно за опашката, навличаш си беди, правиш погрешен ход. Aко видиш животно с много дълга опашка, ще имаш дълги разправии и разноречия с околните. Aко чакаш ред на опашка, значи друг ще се възползва от твоя труд.– Ако сънувате отрязана опашка на кон — спор; ако е на маймуна — ще получите пари; ако е на куческандал с приятели; ако е на лисица — лъжа; ако я държите в ръката си — надежда; ако вие сте с опашка — голямо нещастие– Ако сънувате отрязана опашка на кон — спор; ако е на маймуна — ще получите пари; ако е на куческандал с приятели; ако е на лисица — лъжа; ако я държите в ръката си — надежда; ако вие сте с опашка — голямо нещастие

За късмет, сподели с приятел: