0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли в съня си мълния в небето, е предупреждение да пазиш себе си, близките си и стопанството си.Падне ли насън мълния върху къщата ти, ще търпиш сериозни щети.Сънуваш ли мълния без гръм е знак, че някои от проблемите ти може да отшумят без особени последствия.Порази ли те мълния, ще загубиш близък човек.Сънуваш ли мълния, значи ще имаш загуби и погубено имущество.Мълния със силен гръм ако видиш насън, успех ще имаш.Мълния с дъжд в съня е знак, че скоро ще се видиш с приятелка.Мълния над вода ако пада в съня ти, щастие и благополучие ще имаш.ако сънуваш, е знак за загуби и погубено имущество. Ако падне върху къщата ти, ще търпиш сериозни щети. Ако те порази тебе мълния, ще загубиш близък човек. Ако видиш мълния в небето, е предупреждение да пазиш себе си, близките си и стопанството си. Мълния без гръм е знак, че някои от проблемите ти може да отшумят без особени последствия. Ако сънуваш мълния — постоянно се тревожите за нещо, но това е напразно; ако тя е с гръм — ще получите несъгласие в дома си; ако падне върху вас — опасност за живота Ви или имуществото ви; ако падне над дома Ви — възможно е да загубите много пари; ако падне близко до вас — ще избягате от отечеството си.ако сънуваш, е знак за загуби и погубено имущество. Aко падне върху къщата ти, ще търпиш сериозни щети. ако те порази тебе мълния, ще загубиш близък човек. Aко видиш мълния в небето, е предупреждение да пазиш себе си, близките си и стопанството си. Mълния без гръм е знак, че някои от проблемите ти може да отшумят без особени последствия.– щастие– щастие

За късмет, сподели с приятел: