0 / 5. 0

Tълкуване:

Сънуваш ли латински букви или думи, ще се отклониш от основната си работа и ще се задълбочиш в безперспективни изследвания и опити.Преподаваш ли латински насън, трябва да увеличиш познанията си.Ако го чуваш или говориш на латински насън, известие от чужбина ще получиш.букви или думи в съня са предупреждение, че ще се отклониш от основната си работа и ще се задълбочиш в безперспективни изследвания и опити. Ако сънуваш, че изучавате или преподавате латински езиквреме е да увеличите познанията си; ако го чувате или разговаряте — ще получите известие от чужбина.букви или думи в съня са предупреждение, че ще се отклониш от основната си работа и ще се задълбочиш в безперспективни изследвания и опити.– Ако сънувате, че изучавате или преподавате латински езиквреме е да увеличите познанията си; ако го чувате или разговаряте — ще получите известие от чужбина– Ако сънувате, че изучавате или преподавате латински езиквреме е да увеличите познанията си; ако го чувате или разговаряте — ще получите известие от чужбина

За късмет, сподели с приятел: