0 / 5. 0

Tълкуване:

Нямаш ли в съня си кърма, ще се отървеш от бреме или тревога.Изцеждаш ли насън кърма, напразно ще се мъчиш да оправиш възникнал проблем.Имаш ли в съня си кърма или я пиеш, ще те сполети нещастие. Сънят вещае грижи и болести.в съня са знак за грижи и болести. Ако нямаш кърма, ще се отървеш от бреме или тревога. Ако имаш кърма или я пиеш, ще те сполети нещастие. Ако я изцеждаш, напразно ще се мъчиш да оправиш възникнал проблем.B съня са знак за грижи и болести. Aко нямаш кърма, ще се отървеш от бреме или тревога. Aко имаш кърма или я пиеш, ще те сполети нещастие. Aко я изцеждаш, напразно ще се мъчиш да оправиш възникнал проблем.

За късмет, сподели с приятел: