0 / 5. 0

Tълкуване:

Сънуваш ли хладка или студена вода в къпалнята е знак за здраве и спокойствие.Къпеш ли се насън с гореща вода, ще имаш големи проблеми или ще се разболееш.Сънуваш ли къпане със сапун е обещание за приятна изненада.Сънуваш ли, че се къпеш, ще си доволен от себе си и от постигнатото.Къпеш ли се насън в езеро, басейн, море, ручей или река, ще постигнеш напредък, ще имаш добро семейство, ще придобиеш значителна сила и знания.Къпеш ли се насън във вана или корито, ще изневериш.Сънуваш ли, че си в обществена къпалня, ще споделяш успехите си с други хора.Къпеш ли се насън в баня, предстоят ти здравословни проблеми.Ако се къпеш с мръсна вода насън, някакво облекчение ще получиш.ако сънуваш, че се къпеш, ще си доволен от себе си и от постигнатото. Ако се къпеш с гореща вода, ще имаш големи проблеми или ще се разболееш. Хладка или студена вода в къпалнята е знак за здраве и спокойствие. Ако насън си в обществена къпалня, ще споделяш успехите си с други хора. Ако се къпеш в езеро, басейн, море, ручей или река, ще постигнеш напредък, ще имаш добро семейство, ще придобиеш значителна сила и знания. Ако се къпеш в баня, чака те болест. Ако се къпеш във вана или корито, ще изневериш. Къпане със сапун е обещание за приятна изненада.Aко сънуваш, че се къпеш, ще си доволен от себе си и от постигнатото. Aко се къпеш с гореща вода, ще имаш големи проблеми или ще се разболееш. Xладка или студена вода в къпалнята е знак за здраве и спокойствие. Aко насън си в обществена къпалня, ще споделяш успехите си с други хора. ако се къпеш в езеро, басейн, море, ручей или река, ще постигнеш напредък, ще имаш добро семейство, ще придобиеш значителна сила и знания. Aко се къпеш в баня, чака те болест. Aко се къпеш във вана или корито, ще изневериш. Kъпане със сапун е обещание за приятна изненада.

За късмет, сподели с приятел: