• Ако сънувате куц човек — ще бъдете поканени на вечеря; ако сте вие — ще постигнете големи финансови успехи

КУЦ – човек ако сънуваш – тъга по нещо изгубено.

КУЦ – Ако сънувате куц човек – ще бъдете поканени на вечеря; ако сте вие – ще постигнете големи финансови успехи.

Куц (виж сакат).

Ако сънувате куц човек — ще бъдете поканени на вечеря; ако сте вие — ще постигнете големи финансови успехи

За късмет, сподели с приятел: