• B съня издава несигурност в собствените сили, склонност към повлияване от мнението и съветите на другите, липса на предприемчивост и инициатива

КУЛТ – в съня издава несигурност в собствените сили, склонност към повлияване от мнението и съветите на другите, липса на предприемчивост и инициатива.

В съня издава несигурност в собствените сили склонност към повлияване от мнението и съветите на другите, липса на предприемчивост и инициатива.

За късмет, сподели с приятел: