0 / 5. 0

Tълкуване:

Разбъркваш ли или нареждаш кубчето на рубик в съня си, значи ще се отдадеш на някаква мания или ще направиш откритие.Видиш ли в съня си куб, ще се стремиш към добре уреден и улегнал живот.ако видиш насън, ще се стремиш към добре уреден и улегнал живот. Ако разбъркваш или нареждаш кубчето на Рубик, значи ще се отдадеш на някаква мания или ще направиш откритие. Ако сънуваш или рисувате куб — Вие сте в затруднено положение.Aко видиш насън, ще се стремиш към добре уреден и улегнал живот. Aко разбъркваш или нареждаш кубчето на рубик, значи ще се отдадеш на някаква мания или ще направиш откритие.– Ако сънувате или рисувате куб — вие сте в затруднено положение– Ако сънувате или рисувате куб — вие сте в затруднено положение

За късмет, сподели с приятел: