0 / 5. 0

Tълкуване:

Кръстосваш ли в съня си пътища, скоро няма да се установиш на постоянно място.Сънуваш ли, че кръстосваш стая от единия до другия край насън, чака те радостна вест.Кръстосваш ли насън краката си, ще отбягваш любовник или ще отблъснеш предложение за женитба.Кръстосваш ли насън ръцете си, ще откажеш доходоносна работа или ще се побоиш от изгодно предложение.ли стая от единия до другия край насън, чака те радостна новина. Ако кръстосваш пътища, скоро няма да се установиш на постоянно място. Ако кръстосваш ръцете си, ще откажеш доходна работа или ще се побоиш от изгодно предложение. Ако кръстосваш краката си, ще отбягваш любовник или ще отблъснеш предложение за женитба.Ли стая от единия до другия край насън, чака те радостна новина. Ако кръстосваш пътища, скоро няма да се установиш на постоянно място. Ако кръстосваш ръцете си, ще откажеш доходна работа или ще се побоиш от изгодно предложение. Ако кръстосваш краката си, ще отбягваш любовник или ще отблъснеш предложение за женитба.

За късмет, сподели с приятел: