0 / 5. 0

Tълкуване:

Ако по дрехите си имаш кръпки насън, задава се добър период.Ще ти провърви в хазарт, бизнес, ще имаш късмет на изпити.ако по дрехите си имаш кръпки, задава се добър период: ще ти провърви в хазарт, бизнес, ще имаш късмет на изпити. Ако сънуваш, че имате кръпка — добре ще уредите живота си; ако кърпите носната си кърпа — с брака или приятелството Ви е свършено; ако кърпите чужди неща — скоро ще получите неприятности от материална гледна точка.Aко по дрехите си имаш кръпки, задава се добър период: ще ти провърви в хазарт, бизнес, ще имаш късмет на изпити.– Ако сънувате, че имате кръпка — добре ще уредите живота си; ако кърпите носната си кърпа — с брака или приятелството ви е свършено; ако кърпите чужди неща — скоро ще имате неприятности от материална гледна точка– Ако сънувате, че имате кръпка — добре ще уредите живота си; ако кърпите носната си кърпа — с брака или приятелството ви е свършено; ако кърпите чужди неща — скоро ще имате неприятности от материална гледна точка

За късмет, сподели с приятел: