0 / 5. 0

Tълкуване:

Нанасяш ли в съня си кроше, ще ти отправят странно предложение.Получиш ли насън кроше, ще предизвикаш по – силен от тебе.ако получиш насън, ще предизвикаш поAко получиш насън, ще предизвикаш по-силен от тебе. Ти ако нанасяш кроше, ще ти отправят странно предложение.

За късмет, сподели с приятел: