• ли насън, значи се нуждаеш от преразглеждане на семейния бюджет и от ограничаване на ненужните разходи
  • ако друг крещи, ще те молят за паричен заем

КРЕЩЕНЕ, КРЯСЪК, КРЕЩИШ – ли насън, значи се нуждаеш от преразглеждане на семейния бюджет и от ограничаване на ненужните разходи. Ако друг крещи, ще те молят за паричен заем.

За късмет, сподели с приятел: