0 / 5. 0

Tълкуване:

ли насън, значи се нуждаеш от преразглеждане на семейния бюджет и от ограничаване на ненужните разходи. Ако друг крещи, ще те молят за паричен заем.ли насън, значи се нуждаеш от преразглеждане на семейния бюджет и от ограничаване на ненужните разходи. ако друг крещи, ще те молят за паричен заем.

За късмет, сподели с приятел: