0 / 5. 0

Tълкуване:

Яде ли някой кренвирши в съня ти, значи ще хабиш нерви и средства за безсмислени и маловажни неща.Купуваш ли в съня си, белиш, приготвяш или ядеш кренвирш, ще се занимаваш с незначителни и недоходни неща.ако купуваш, белиш, приготвяш или ядеш в съня си, ще се занимаваш с незначителни и недоходни неща. Друг ако яде кренвирши, излишно ще хабиш нерви и средства за безсмислени и маловажни неща.Aко купуваш, белиш, приготвяш или ядеш в съня си, ще се занимаваш с незначителни и недоходни неща. друг ако яде кренвирши, излишно ще хабиш нерви и средства за безсмислени и маловажни неща.

За късмет, сподели с приятел: