• Aко насън даваш кредит, ще се нуждаеш от помощ или добър съвет при попълване на документи или при парични операции
  • ако получаваш кредит, не се надявай на лесни пари и бързо забогатяване

КРЕДИТ, КРЕДИТОР – ако насън даваш кредит, ще се нуждаеш от помощ или добър съвет при попълване на документи или при парични операции. Ако получаваш кредит, не се надявай на лесни пари и бързо забогатяване.

За късмет, сподели с приятел: