0 / 5. 0

Tълкуване:

Използва ли креда някой в съня ти, не се доверявай никому.Видиш ли в съня си или използваш креда, значи някой ще се опита да те злепостави, очерни или дискредитира.ако видиш или използваш в съня си, някой ще се опита да те злепостави, очерни или дискредитира. Друг ако използва креда, не се доверявай никому.Aко видиш или използваш в съня си, някой ще се опита да те злепостави, очерни или дискредитира. Друг ако използва креда, не се доверявай никому.

За късмет, сподели с приятел: