0 / 5. 0

Tълкуване:

Ако сънуваш големи крачки, значи ще си решим, хладнокръвен и предприемчив в бизнеса.Вървиш ли в съня си с малки крачки, ще се страхуваш от загуби, ще се застраховаш срещу щети.ако насън вървиш с малки крачки, ще се страхуваш от загуби, ще се застраховаш срещу щети. Големи крачки са знак за решимост, хладнокръвие и предприемчивост в бизнеса.Aко насън вървиш с малки крачки, ще се страхуваш от загуби, ще се застраховаш срещу щети. Големи крачки са знак за решимост, хладнокръвие и предприемчивост в бизнеса.

За късмет, сподели с приятел: