0 / 5. 0

Tълкуване:

Правиш ли или ядеш кисели краставички в съня си, ще пострадаш от клюки.Ако видиш в съня си краставица, ще се гневиш и ядосваш за дреболии.Сееш ли, поливаш или купуваш в съня си краставици, ще се избавиш от болест.Белиш ли, режеш или ядеш в съня си краставица, значи ще се занимаваш с неприятни неща.видиш ли насън, ще се гневиш и ядосваш за дреболии. Ако я белиш, режеш или ядеш, значи ще се занимаваш с неприятни неща. Ако правиш или ядеш кисели краставички, ще пострадаш от клюки. Ако сееш, поливаш или купуваш краставици, ще се избавиш от болест.Bидиш ли насън, ще се гневиш и ядосваш за дреболии. Ако я белиш, режеш или ядеш, значи ще се занимаваш с неприятни неща. ако правиш или ядеш кисели краставички, ще пострадаш от клюки. Aко сееш, поливаш или купуваш краставици, ще се избавиш от болест.– разнообразие– разнообразие

За късмет, сподели с приятел: