• Ако Ви се присъни, че сте крадец — бъдете внимателни и бдителни по отношение на парите, давайте пари само на сигурни хора; ако Ви нападнат крадци — застрашени сте от загуба на някакъв роднина; ако ги надвиете — всички неприятности ще бъдат отстранени и дори скоро ще получите печалба
  • Ако сънувате, че сте крадец — бъдете внимателни по отношение на парите, давайте пари само на сигурни хора; ако ви нападнат крадци — застрашени сте от загуба на някакъв роднина; ако ги надвиете — всички неприятности ще бъдат отстранени и дори скоро ще имате печалба

КРАДЕЦ – ловиш ли насън – успех.

КРАДЕЦ – Ако сънувате, че сте крадец – бъдете внимателни по отношение на парите, давайте пари само на сигурни хора; ако ви нападнат крадци – застрашени сте от загуба на някакъв роднина; ако ги надвиете – всички неприятности ще бъдат отстранени и дори скоро ще имате печалба.

Крадец – Страх и несигурност.

Страх и несигурност.

Ако си, проявявай изключително внимание и предпазливост по отношение на парите и давай само на сигурни хора.Друго тълкуване – ще извършиш или имаш намерение да извършиш постъпка, с която дълбоко в душата си не си съгласен.Ако уловиш, ще постигнеш някакъв успех.

Ако сънувате, че сте крадец — бъдете внимателни по отношение на парите, давайте пари само на сигурни хора; ако ви нападнат крадци — застрашени сте от загуба на някакъв роднина; ако ги надвиете — всички неприятности ще бъдат отстранени и дори скоро ще имате печалба

За късмет, сподели с приятел: