• Aко сънуваш, ще изживееш платонична любов
  • Pанена или убита кошута е знак за разбита илюзия или сломени чувства

КОШУТА – ако сънуваш, ще изживееш платонична любов. Ранена или убита кошута е знак за разбита илюзия или сломени чувства.

Ако сънуваш, ще изживееш платонична любов.Ранена или убита кошута е знак за разбита илюзия или сломени чувства.

За късмет, сподели с приятел: