• Aко сънуваш, ще натрупаш богатство
  • Aко вкарваш овце или други животни в кошара, домът ти ще се радва на изобилие, а ти самият – на охолство
  • празна кошара е знак за загуби и щети
  • Ако сънувате пълна кошара — богатство и благополучие за семейството; ако е празна или разбита — материална загуба

КОШАРА – пълна кошара-означава благоденствие и сполука за семейството ти. Празна кошара – неуспех в материално отношение и трудности в дома.

КОШАРА – ако сънуваш, ще натрупаш богатство. Ако вкарваш овце или други животни в кошара, домът ти ще се радва на изобилие, а ти самият – на охолство. Празна кошара е знак за загуби и щети.

Пълна кошара-голямо богатство и благополучие в семейството; празна кошара-загуба и материално неблагополучие вкъщи.

КОШАРА – Ако сънувате пълна кошара – богатство и благополучие за семейството; ако е празна или разбита – материална загуба.

Вкарваш ли добитък в нея, скоро ще се избавиш от неприятни задължения.Пълна ако е, в семейството ти ще има богатство и благополучие.Празна или разбита ако сънуваш, е знак за материална загуба.

Ако сънувате пълна кошара — богатство и благополучие за семейството; ако е празна или разбита — материална загуба

За късмет, сподели с приятел: