0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли в съня си котел, значи ти предстои да събираш финансови средства за лоши дни.Миеш ли насън котел, значи ще си недоволен от живота си.Ако сънуваш котел — ще получите неприятности вкъщи; ако е пълен с нещо — нова придобивка; ако е празен или разбит — възможно е да загубите честта си.– Ако сънувате котел — ще имате неприятности вкъщи; ако е пълен с нещо — нова придобивка; ако е празен или разбит — ще загубите честта си– Ако сънувате котел — ще имате неприятности вкъщи; ако е пълен с нещо — нова придобивка; ако е празен или разбит — ще загубите честта си

За късмет, сподели с приятел: