• ако си насън, значи ще съдиш несправедливо
  • Друг ако е користолюбив, ще чуеш несправедливи обвинения

КОРИСТ, КОРИСТОЛЮБИВ – ако си насън, значи ще съдиш несправедливо. Друг ако е користолюбив, ще чуеш несправедливи обвинения.

За късмет, сподели с приятел: