0 / 5. 0

Tълкуване:

Режеш ли в съня си корени, значи ще навредиш някому, ще сториш зло на познат.Изкореняваш ли в съня си плевел, ще се бориш с противник.Извадиш ли растение или дърво без корен в съня си, значи, че здравето на някой твой близък е сериозно застрашено.Изкореняваш ли насън дърво, ще се скараш с роднина.Видиш ли в съня си корен на растение, застрашава те опасност.Ядеш ли корен в съня си, ще се издигнеш до положение, което ще ти донесе сигурност.Сечеш ли корен на дърво насън, означава, че ще се разделиш с любим човек или с любима вещ.на растение ако видиш насън, застрашава те опасност. Ако изкореняваш плевел, ще се бориш с противник. Ако изкореняваш дърво, ще се скараш с роднина. Ако режеш корени, значи ще навредиш някому, ще сториш зла на познат. Ако извадиш растение или дърво без корен, здравето на някой твой близък е сериозно застрашено. Ако сънуваш един или няколко корена — това е предупреждение, че трябва да бъдете по-подредени в живота; ако ги ядете — ще се издигнете до положение, което ще Ви осигури сила и защита; ако копаете корени — ще Ви обземе досада.на растение ако видиш насън, застрашава те опасност. Aко изкореняваш плевел, ще се бориш с противник. ако изкореняваш дърво, ще се скараш с роднина. Aко режеш корени, значи ще навредиш някому, ще сториш зла на познат. Aко извадиш растение или дърво без корен, здравето на някой твой близък е сериозно застрашено.– Ако сънувате един или няколко корена — това е предупреждение, че трябва да бъдете по-подредени в живота; ако ги ядете — ще се издигнете до положение, което ще ви осигури сила и защита; ако копаете корени — ще ви обземе досада– Ако сънувате един или няколко корена — това е предупреждение, че трябва да бъдете по-подредени в живота; ако ги ядете — ще се издигнете до положение, което ще ви осигури сила и защита; ако копаете корени — ще ви обземе досада

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

За късмет, сподели с приятел: