• Че си, ако сънуваш, значи ще допуснеш глупава грешка, която ще ти коства много
  • Друг ако е коректор, ще си патиш от всеки миг недоглеждане и от всяка прибързаност
  • Ако сънувате или разговаряте с коректор — щастлив случай да покажете вашите бизнесменски способности; ако сте вие — тъга

КОРЕКТОР – че си, ако сънуваш, значи ще допуснеш глупава грешка, която ще ти коства много. Друг ако е коректор, ще си патиш от всеки миг недоглеждане и от всяка прибързаност.

КОРЕКТОР – Ако сънувате или разговаряте с коректор – щастлив случай да покажете вашите бизнесменски способности; ако сте вие – тъга.

Ако сънуваш или разговаряш с него, ще ти се отдаде щастлив случай да покажеш възможностите си на бизнесмен.Ако си, ще тъгуваш за нещо или по нещо.

Ако сънувате или разговаряте с коректор — щастлив случай да покажете вашите бизнесменски способности; ако сте вие — тъга

За късмет, сподели с приятел: