0 / 5. 0

Tълкуване:

Заверяваш ли или правиш в съня си копиране от документ, значи ще повтаряш стари грешки.копие от документ ако правиш или заверяваш в съня си, ще повтаряш стари грешки.Kопие от документ ако правиш или заверяваш в съня си, ще повтаряш стари грешки.

За късмет, сподели с приятел: