• B съня е предупреждение, че ще срещнеш морални или интелектуални спънки в работата си

КОНФЛИКТ – в съня е предупреждение, че ще срещнеш морални или интелектуални спънки в работата си.

За късмет, сподели с приятел: