0 / 5. 0

Tълкуване:

Рисуваш ли или видиш в съня си контури, означава, че и сам не си наясно с желанията или предпочитанията си.на фигура или предмет ако видиш или рисуваш насън, значи и сам не си наясно с желанията или предпочитанията си.Hа фигура или предмет ако видиш или рисуваш насън, значи и сам не си наясно с желанията или предпочитанията си.

За късмет, сподели с приятел: