0 / 5. 0

Tълкуване:

Сънуваш ли, че някой коментира нещо, не се доверявай на чуждо мнение.Правиш ли насън коментар, значи в реалността се въздържай от категорични оценки.ако правиш в съня си, наяве се въздържай от категорични оценки. Друг ако коментира нещо, не се доверявай на чуждо мнение.Aко правиш в съня си, наяве се въздържай от категорични оценки. Друг ако коментира нещо, не се доверявай на чуждо мнение.

За късмет, сподели с приятел: