0 / 5. 0

Tълкуване:

Ако сънуваш, че колосвате нещо — ще получите приятна похвала.– Ако сънувате, че колосвате нещо — ще получите приятна похвала– Ако сънувате, че колосвате нещо — ще получите приятна похвала

За късмет, сподели с приятел: