• Ако сънуваш или Вие сте колонизатор — бъдеще, ще си имате неприятности
  • Ако сънувате или вие сте колонизатор — бъдеще, ще си имате неприятности

КОЛОНИЗАТОР – Ако сънувате или вие сте колонизатор – бъдеще, ще си имате неприятности.

Ако си, близкото ти бъдеще ще бъде подвластно на доста неприятности.

Ако сънувате или вие сте колонизатор — бъдеще, ще си имате неприятности

За късмет, сподели с приятел: