• Aко видиш насън, ще следваш нечий завет или заръка, ще погасяваш чужди дългове, ще завършваш чужди битки

КОЛОВОЗИ – ако видиш насън, ще следваш нечий завет или заръка, ще погасяваш чужди дългове, ще завършваш чужди битки.

За късмет, сподели с приятел: