0 / 5. 0

Tълкуване:

Коловози ако видиш насън, ще следваш нечии завет или заръка, ще погасяваш чужди дългове, ще завършваш чужди битки.ако видиш насън, ще следваш нечий завет или заръка, ще погасяваш чужди дългове, ще завършваш чужди битки.Aко видиш насън, ще следваш нечий завет или заръка, ще погасяваш чужди дългове, ще завършваш чужди битки.

За късмет, сподели с приятел: