• B cъня предупреждава да си пазиш здравето и нервите, да се отдадеш на почивка

КОЛИЗИЯ – в съня предупреждава да си пазиш здравето и нервите, да се отдадеш на почивка.

За късмет, сподели с приятел: