0 / 5. 0

Tълкуване:

Сънуваш ли, че си козметик, ще имаш нечестно спечелени придобивки и блага.Ходиш ли в съня си на козметик, значи доброволно се лишаваш от правото си на мнение.ако насън ходиш на козметик, значи доброволно се лишаваш от правото си на мнение. Ти ако си козметик, ще имаш нечестно спечелени придобивки и блага.Aко насън ходиш на козметик, значи доброволно се лишаваш от правото си на мнение. Tи ако си козметик, ще имаш нечестно спечелени придобивки и блага.

За късмет, сподели с приятел: