0 / 5. 0

Tълкуване:

ако насън видиш, имаш или доиш коза, значи ще имаш пари. Ако друг е козар в съня ти, ще те търсят и обичат заради парите ти. Козел ако сънуваш, ще страдаш от слабостите или предразсъдъците си, а ако те убоде, пази се от съперници.Aко насън видиш, имаш или доиш коза, значи ще имаш пари. Aко друг е козар в съня ти, ще те търсят и обичат заради парите ти. Kозел ако сънуваш, ще страдаш от слабостите или предразсъдъците си, а ако те убоде, пази се от съперници.

За късмет, сподели с приятел: