0 / 5. 0

Tълкуване:

Купуваш ли или обличаш насън нов кожух, трудът ти ще даде добри резултати.Ако сънуваш, че носите кожух — много грижи ще Ви се струпат от изневиделица; ако го гледате — ще се радвате в дома си.– Ако сънувате, че носите кожух — много грижи ще ви се струпат от изневиделица; ако го гледате — ще се радвате в дома си– Ако сънувате, че носите кожух — много грижи ще ви се струпат от изневиделица; ако го гледате — ще се радвате в дома си

За късмет, сподели с приятел: