• В съня предсказва схватка с неприятел или конкурент

КОАЛИЦИЯ – в съня предсказва схватка с неприятел или конкурент.

За късмет, сподели с приятел: